Bơm ly tâm liền trục ( dùng cho nước biển) ELS/ELW

Bơm ly tâm liền trục ( dùng cho nước biển) ELS/ELW