Bơm ly tâm trục ngang đầu rời (DN24255) XA

Bơm ly tâm trục ngang đầu rời (DN24255) XA